Kulüplerle İlgili Dokümanlar

GEREKLİ BELGELER

Kulüp Logosu

Üye öğrencilerin cezası olmadığına dair belge (Transkript)

Kulüp Tüzüğü

Kulüp Kurma Dilekçesi

Akademik Danışman Kabul Dilekçesi

Kulüp Başvuru Formu

Kulüp Üye Formu

Kulüp Üye Listesi

Kulüp Organ Değişiklik Formu (Değişiklik Durumlarında)