İç Kontrol

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

     KOS 1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

            1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi

            1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

            1.3. Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

            1.4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

     KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

            2.1. Misyon ve Vizyon

            2.2. Organizasyon Şeması

            2.3. Personel Listesi

            2.4. Görev Dağılım Listesi

            2.5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            2.6. Hassas Görevler Broşürü ve Hassas Görevler Listesi

                   2.6.1. Hassas Görevler Broşürü

                   2.6.2. Hassas Görev Tespiti Formu ve Prosedürleri

            2.7. Hizmet Envanteri Standartları

                   2.7.1. Kamu Hizmet Envanteri

                   2.7.2. Kamu Hizmet Standartları

     KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİLİĞİ VE PERFORMANSI

     KOS 4. YETKİ DEVRİ

            4.1. Yetki Devri Formu

            4.2. Yetki Devri Listesi

            4.3. Yetki Devri Raporu Formu

            4.4. Harcama Yetkisi Devir Belgesi

 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

     RDS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

            5.1. Bingöl Üniversitesi Stratejik Plan

            5.2. Bingöl Üniversitesi 2015 Yılı Performans Programı

            5.3. Birim Performans Hedefleri

            5.4. İş Planları

     RDS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

            6.1. Risklere Yönelik Çalışmalar

 

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

     KFS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

            7.1. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

     KFS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

            8.1. Birim İş Akış Şeması

            8.2. Süreç Akışları

                   8.2.1. Gelen Evrak İş Akışı

                   8.2.2. Giden Evrak İş Akışı

                   8.2.3. Doğrudan Temin Usulü İş Akışı

                   8.2.4. İhale Yöntemi Usulü İş Akışı

                   8.2.5. Avans İşlemleri İş Akışı

                   8.2.6. Kiralama İşlemleri İş Akışı

                   8.2.7. İşçi Hakediş İşlemleri İş Akışı

                   8.2.8. Yemek Hakediş İşlemleri İş Akışı

                   8.2.9. Yemekhane Denetim İş Akışı

                   8.2.10. Personel İşlemleri İş Akışı

                             8.2.10.1. Aylıksız İzin İşlemleri iş Akış Şeması

                             8.2.10.2. İdari Personel Yıllık İzin Alma Süreci Akış Şeması

                             8.2.10.3. Aylıksız İzin Dönüşü Süreci İş Akış Şeması

                             8.2.10.4. Hastalık İzni İş Akış Şeması

                             8.2.10.5.İdari Personel Naklen Geçiş İşlemi İş Akış Şeması

                             8.2.10.6. İdari Pesonel Günlük Devam İş Akış Şeması

                             8.2.10.7. Personel Mal Bildirimi İşlemleri İş Akış Süreci

                   8.2.11. Memur Maaş İşlemleri İş Akışı

                   8.2.12. Usta Öğretici ve Antrenör Çalıştırma Programı İş Akışı

                   8.2.13. Usta Öğretici ve Antrenör Maaş İşlemleri İş Akışı

                   8.2.14. Usta Öğretici ve Antrenör İşten Çıkış İşlemleri İş Akışı

                   8.2.15. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Akışı

                   8.2.16. Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş İşlemelri İş Akışı

                   8.2.17. Kısmi Zamanlı Öğrenci İşten Çıkış İşlemleri İş Akışı

                   8.2.18. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akışı

                   8.2.19. Staj Ödeme İşlemleri İş Akışı

                   8.2.20. Yemek Bursu İşlemleri İş Akışı

                   8.2.21. Kulüp Kurulma İşlemleri İş Akışı

                   8.2.22. Kulüp Etkinlik İşlemleri İş Akışı

                   8.2.23. Sportif Faaliyetler İş Akışı

                             8.2.23.1.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İş Akışı

                             8.2.23.2.Spor Takımının Kurulması İş Akışı

                             8.2.23.3.Üniversiteler Arası Turnuvalara Katılım İş Akış Şeması

                   8.2.24. Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı

                   8.2.25. Taşınır İşlemleri İş Akışı

                             8.2.25.1. Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

                             8.2.25.2. Satınalma Yolu İle Malzeme Girişi

                             8.2.25.3. Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci

                             8.2.25.4. Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı

                             8.2.25.5. Tüketim Çıkışı İş Akış Süreci

                             8.2.25.6. Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci

                             8.2.25.7. Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akış

                             8.2.25.8. Zimmetten Düşme İşlemleri Süreci İş Akışı Şeması

                             8.2.25.9. Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı

                             8.2.25.10. Sayım ve Devir İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

                             8.2.25.11. Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akışı

                             8.2.25.12. Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

                   8.2.26. Salon Tahsisi İş Akışı

            8.3. Formlar

                  8.3.1. Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu

                  8.3.2. Kısmi Zamanlı Çalışma Devam Çizelgesi

                 8.3.3. Öğrenci Kulüp/Topluluk Aktivite Başvuru Formu

                  8.3.4. Sosyal Tesisler ve Kafeterya Kullanım Başvuru Formu

 

     KFS 9. GÖREVLER AYRILIĞI

            9.1. Süreç Sorumluları Formu

     KFS 10. HİYERARŞİK KONTROLLER

            10.1. Hiyerarşik Kontroller

     KFS 11. FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

            11.1. İkiz Görevlendirme Listesi

            11.2. İkiz Görevlendirme Formu

     KFS 12. BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

     BIS 13. BİLGİ VE İLETİŞİM

            13.1. Bilgi ve İletişim

      BİS 14. RAPORLAMA

            14.1. SKS Birim Faaliyet Raporu

            14.2. SKS Birim Faaliyet Raporu (2017)

            14.3. SKS Birim Faaliyet Raporu (2018)

        BİS 15. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

            15.1. Standart Dosya Planı ve Etiketler

     BİS 16. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

            16.1. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

 

5. İZLEME STANDARTLARI

     İS 17. İÇ DENETİM

            17.1. İç Denetim Sistemleri

            17.2. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

            17.3. İç Kontrolü İzleme Formu