Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

PSİKOLOG KİMDİR ?

Psikoloji en yalın tanımıyla insanın bilişsel süreçlerinin, davranışlarının ve duygularının neden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu ve yerleştiğini, nasıl değiştirilebileceğini ve yordama bileceğini araştıran bilim dalıdır. Psikolog ise bu mesleği icra eden kişiye verilen unvandır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Birimi olarak 2014 yılında üniversitemiz öğrencilerine, idari ve akademik personellerine psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermeye başlamıştır. Personel ve öğrencilerimize; duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik olarak önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yaparak psikolojik destek sağlamak amaçlanmaktadır

Görüşmelerde; iletişim, kimlik arayışı, çekingenlik ve yalnızlık sorunları, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, başarı-başarısızlık, ilişki sorunları, çevresel ve ailevi sorunlar vb. baş edebilme ve problem çözme becerilerinin geliştirilip farkındalığın oluşturulması sağlanmaktadır

Tüm görüşmelerde gizlilik ilkesi esas alınır. Her ne sebeple olursa olsun (kendi rızası olmadan) hiçbir kurum ve kişiye bilgi verilmez. Gizlilik ilkesinin uygulanamayacağı koşul, kişinin kendisine  ve başkalarına zarar verme durumunda olmasıdır. Her birey önemli ve değerli olduğundan başvuruda bireysel farklılıklara ( yaş, cinsiyet, dil, din, ırk… ) bakılmaksızın herkese gerekli psikolojik destek verilir.

İŞ AKIŞ SÜRECİ

Birimimize başvuran danışanla bireysel olarak yüz yüze ortalama 40 dakikalık görüşmeler yapılır. Yapılan ilk görüşme ön görüşme şeklinde yapılır. Ön görüşme, kişisel bilgilerin ve başvuru sebebine ilişkin öykünün alındığı değerlendirme görüşmesidir. Değerlendirme görüşmesi ardından nasıl bir yol izleneceğine karar verilir. Bu doğrultuda yeni bir randevu verilebilir, uygun bir yere (kuruma, hekime) yönlendirilebilir ya da bilgilendirilip görüşme sonlandırılabilir. Devam eden görüşmelerde ise kaydedilen ilerlemeler değerlendirilip danışanla bunlar gözden geçirilir. Görüşmelerin işlevini yerine getirdiği aşamada ise görüşme sonlandırılır.

NEDEN PSİKOLOJİK DESTEK ALINMALI

Yaşadığınız zorluklar ertelendiği sürece gündelik hayatınızı etkilemekte ve sizi işlevsiz hale getirmektedir. Bu sebeple psikolojik danışmanlıkta asıl odaklanılan kısım, bireyin psikolojik iyilik halini arttıracak müdahalelerde bulunulmasıdır. Erken çocukluk döneminden itibaren deneyimlenen olumsuz olaylar (travma, kayıp, yas süreci vb.) ya da bugün karşılaştığınız sorunlar danışmanlık sürecinde ele alınacak içeriği şekillendirir. Bu içeriğin yoğunluğuna, geliş nedenine, bireyin yaşına, iç görü düzeyine (yaşanan sorunlarla ilgili farkındalık), hayatında o sırada yaşadığı olaylara ve en önemlisi görüşmeye bakış açısına göre danışmanlık hizmeti almaya devam edilmesi gereken süre değişmektedir.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK İÇİN NE YAPILMALI

Herkese belli bir zaman dilimi ayrılacağından ve diğer görüşmelerle çakışma yaşanmaması adına birimimize gelerek yüz yüze ya da aşağıda belirtilen telefon numarasından (mesai saatleri içinde) arayarak randevu alınmalıdır.


Psikolog Songül OYA

Tel: 0(426) 216 0012 Dahili: 5269

Rektörlük Binası Zemin Kat Z-37


SIKÇA SORULAN SORULAR

  • Bilgilerim gizli kalır mı?

EVET, tüm görüşmelerde gizlilik ilkesi esas alınır. Bu gizlilik ilkesinin uygulanamayacağı koşul, kişinin kendisine  ve başkalarına zarar verme durumunda olmasıdır.

  • Burada destek almam işe girmemde sıkıntı yaratır mı, resmi kurumlarda bir engel olarak karşıma çıkar mı?

HAYIR, amaç danışanlara psikolojik danışmanlık hizmeti vererek ruhsal durum değerlendirmesi yapmak ve sorunlarına karşı problem çözme becerisi kazandırarak farkındalık oluşturmaktır.

  • İlaç yazıyor musunuz?

HAYIR, yüz yüze görüşmeler yapılarak danışanın sorunu anlamaya çalışılır.

  • Rapor yazıyor musunuz?

HAYIR, Daha ileriki tedaviler için psikiyatri hekimlerinin yetkilerindendir. (ilaç, rapor vb.)

  • Alacağım hizmet karşılığında herhangi bir ücret öder miyim?

HAYIR, üniversitemiz bünyesinde olan öğrenci ve personeline yönelik verilen ücretsiz bir hizmettir.


PSİKOSOSYAL DESTEK REHBERİ