2022 Mali Yılında 01.06.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Yemek Bedelleri

 Üniversitemizde 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek ücret bedeli güncellenerek tabloda belirtilmiştir.                                                                             

 

2022 Mali Yılında 01.06.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Yemek Bedelleri

 

 

Merkez Kampüs, Merkez MYO, Genç MYO ve Solhan Sağlık Hizmetleri MYO Yemekhaneleri

Öğrenci Ücretleri

4,00 TL

Ek Göstergesi 3600’e Kadar Olan (3600 Dahil)

10,50 TL

Ek Göstergesi 3600’den Yüksek Olanlar

14,00 TL

Sözleşmeli Personelden Aylık Brüt Sözleşme Ücretleri 8.850,00 TL’ye Kadar Olanlar (8.850,00 TL Dahil)

10,50 TL

Sözleşmeli Personelden Aylık Brüt Sözleşme Ücretleri 8.850,00 TL’den Yüksek Olanlar

14,00 TL

Daimi İşçiler

20,00 TL

Misafir Ücretleri

20,00 TL

İkinci Geçiş Ücretleri

20,00 TL