Tanıtım

Üniversitemizde, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişiler arası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, ders dışı zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri amacı ile kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere “Bingöl Üniversitesi Öğrenci Kulüpler Birliği Yönergesi” uyarınca kurulmuş 28 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, araştırma, inceleme, gezi, gözlem gibi kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik etkinliklerde bulunarak üniversite yaşamına ve eğitim – öğretime katkı sağlamaktadırlar.

Daire Başkanlığımıza ve diğer akademik birimlere bağlı kulüp ve toplulukların sosyal kültürel ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmelerinde bütçe olanakları çerçevesinde destek verilmektedir.

Sıra No

KULÜP/TOPLULUK ADI

KULÜP BAŞKANI

KULÜP DANIŞMANI

1

Yaşayan Diller Topluluğu 

Metin İTAH

 Öğr. Gör. Mehmet ASLANOĞULLARI

2

Bilgi ve Düşünce Kulübü

Furkan KILIÇ

Öğr. Gör. Ahmet KESMEZ

3

Sosyal Hizmet ve Etkileşim Kulübü

Ömer ÇELİK

Araş. Gör. İhsan YILKAN

4

Yeniler Kulübü

Yusuf ÖKÇÜN

Araş. Gör. Serkan AYHAN

5

Genç Değerler Kulübü

Salih ERDAL

Dr. Öğr. Üyesi İsmail NARİN

6

İktisat Kulübü

Muhammed İSLAM

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜVEN

7

İlahiyat Öğrencileri Topluluğu

Taha NARİN

Araş. Gör.Mehmet Tahir GÜNDÜZ

8

İngiliz Dili ve Edebiyatı Topluluğu

M. Salih İZGİ

Araş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

9

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü

Sultan YAZMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Musa TARTIK

10

Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü

M.Emin KAYUNTU

Öğr. Gör. Ömer Faruk ELALTUNTAŞ

11

Psikoloji Kulübü

Emrah ÇOBAN

Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU

12

Mavera Fikir ve Medeniyet Kulübü

Enes APAYDIN Öğr. Gör. Abdullah YOLCU

13

Anadolu Gençlik Kulübü

Ahmet Turan DURSUN Araş. Gör. Necmettin KARTAL

14

Genç Gönüllüler Kulübü

Hasan YOLDAŞ Cengiz MURSELOV

15

İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü

Meral ÇOBAN İbrahim Halil GEÇİBESLER

16

Türk Eğitim ve Kültür Kulübü

Kürşat Tuna ÖZER Mehmet ÜSTÜNDAĞ

17

Veteriner Araştırma Topluluğu

Volkan AY

Seda YAKUT

18

Besyo Gençlik ve Spor Kulübü

Emrah AYAZ

Oktay KIZAR

19

Genç Yeşilay Kulübü

M.Can DALGARA

Bayram YURT

20

Patika Kulübü

Ömer TOPÇU

Ramazan GÜN

21

Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Kulübü

Abdullah YEĞİT

Halil KAYIKÇI

22

Toplum Gönüllüleri Kulübü

Süheyla ALPARSLAN

Onur Keskin

23

Genç Kızılay Kulübü

Muhammed Metin AKDENİZ

Yasir İNCELER

24

Turizm ve Rekreasyon Kulübü

Süleyman ARDA

Üzeyir KEMENT

25

Erasmus Kulübü

Afra BUTASIM

Nebi BUTASIM

26

Tiyatro Kulübü

Ahmet ŞİMŞEK

Muammer EKMEKÇİ

27

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu Kulübü (ADEM)

Vedat SALİHOĞLU

Hüseyin ÇALDAK

28

Erdemli Gençlik Kulübü

Ertan YEŞİLIRMAK

Ali ÖZBEY