Tanıtım

Üniversitemizde, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişiler arası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, ders dışı zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri amacı ile kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere “Bingöl Üniversitesi Öğrenci Kulüpler Birliği Yönergesi” uyarınca kurulmuş 28 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, araştırma, inceleme, gezi, gözlem gibi kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik etkinliklerde bulunarak üniversite yaşamına ve eğitim – öğretime katkı sağlamaktadırlar.

Daire Başkanlığımıza ve diğer akademik birimlere bağlı kulüp ve toplulukların sosyal kültürel ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmelerinde bütçe olanakları çerçevesinde destek

Sıra No

KULÜP/TOPLULUK ADI

KULÜP BAŞKANI

1

Yaşayan Diller Topluluğu

 

2

Bilgi ve Düşünce Kulübü

 

3

Sosyal Hizmet ve Etkileşim Kulübü

 

4

Genç Değerler Kulübü

 

5

Yeniler Kulübü

 

6

İktisat Kulübü

 

7

İlahiyat Öğrencileri Topluluğu

 

8

İngiliz Dili ve Edebiyatı Topluluğu

 

9

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü

 

10

Psikoloji Kulübü

 

11

Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü

 

12

Mavera Fikir ve Medeniyet Kulübü

 

13

Anadolu Gençlik Kulübü

 

14

Genç Gönüllüler Kulübü

 

15

İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü

 

16

Türk Eğitim ve Kültür Kulübü

 

17

Veteriner Araştırma Topluluğu

 

18

Besyo Gençlik ve Spor Kulübü

 

19

Genç Yeşilay Kulübü

 

20

Patika Kulübü

 

21

Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Kulübü

 

22

Toplum Gönüllüleri Kulübü

 

23

Genç Kızılay Kulübü

 

24

Turizm ve Rekreasyon Kulübü

 

25

Erasmus Kulübü

 

26

Tiyatro Kulübü

 

27

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu Kulübü (ADEM)

 

28

Erdemli Gençlik Kulübü

 

 

2016 Yılında Öğrenci Kulüplerinin Yaptığı Aktiviteler için lütfen tıklayınız.