Kreş

Misyonumuz

Kurumumuzun misyonu, okul öncesi eğitimin temel ilkelerine uygun olarak çocukların, beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onların yaratıcı ve estetik duygularını geliştirmek, sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma gibi sosyal davranışları kazandırmak, kendini tanıyan, sorunlara çok yönlü bakabilen araştırarak, sorgulayarak, üreterek, yaparak ve yaşayarak öğrenen, milli ve manevi değerlerine sahip çocuklar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Okul öncesi eğitim alanının  hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak ve aileler ile işbirliği içerisinde yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, gelişen-değişen dünyaya ayak uyduran, geleceğe güvenle bakan, yeniliklere açık olan, öz kültürünü tanıyan, koruyan ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

GÜNLÜK AKIŞ

SABAH

08:00

08:15

Okula Geliş – Temizlik-Sağlık Kontrolü ve Hazırlık

08:15

09.00

Serbest Zaman Etkinlikleri

(İlgi Köşelerinde Oyun-Evcilik Köşesi-Blok Köşesi-Kitap Köşesi-Fen ve Doğa Köşesi)

09:00

09:30

Yoğurma Çalışmaları

09:30

10:15

Toplanma-Sabah Kahvaltısı-Temizlik

10:15

10:45

Sanat Etkinlikleri

(Kağıt İşleri-Boyama Çalışmaları-Artık Malzemelerle Çalışma)

10:45

12:15

Türkçe Dil Faaliyetleri-Oyun Etkinlikleri-Müzik Etkinlikleri-Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları-Drama Çalışmaları-Fen ve Doğa Çalışmaları

12:15

12:45

Öğle Yemeği

12:45

13:00

Toplanma – Temizlik – Eve Gidiş Hazırlığı (Yarım gün olanlar için)

ÖĞLEDEN SONRA

13.00

13.30

Serbest Zaman Etkinliği

(İlgi Köşelerinde Oyun-Evcilik Köşesi-Blok Köşesi-Kitap Köşesi-Fen ve Doğa Köşesi)

13:30

14:00

Uyku – Dinlenme Saati (Uyanık Gruplar İçin Etkinlik)

Uyku Öncesi Hikâye Okuma

15:00

15:30

İkindi Kahvaltısı

15:30

16:30

Sanat Etkinlikleri

 (Kağıt İşleri-Boyama Çalışmaları-Artık Malzemelerle Çalışma)

16:30

17:00

Toplanma – Temizlik – Eve Gidiş Hazırlıkları

NOT: Etkinlikler Çocukların İlgisine Göre Kendi Aralarında Yer Değiştirebilir.