Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Bursu Başvuru Sonuçları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz akademik-idari birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin ve yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin isim listesi ekte belirtilmiştir.

kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen başvuru belgelerini en geç 30/11/2018 cuma gününe kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvuru Belgeleri:

-Kimlik Fotokopisi

-Ziraat Bankası İban No:

-SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (E-Devlet Üzerinden SPAS Müstahaklık sorgulama; Sağlık Provizyon aktivasyon sisteminden ya da SGK Müdürlüklerinden alınabilir.

Not: Yemek Bursu Kazanan Öğrencilerimizin bursları kartlarına tanımlanacaktır. Öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.